Tidigare hittade man CA Communication här. De finns nu på https://caandersson.com/

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring och reklam är ofta två saker man hör samtidigt. Dessa två begrepp skiljer sig åt, men kan gå in i varandra. Det finns även ett tredje begrepp som hör samman med dessa två och det är PR eller Public Relations som det heter.

Ser man till reklam, så är det en betald form av kommunikation. Detta sker som ett slags meddelande via tidningar, TV, radio, skyltar, reklamtavlor och på internet via hemsidor och sociala medier.

När det kommer till marknadsföring så är det ett sätt att kommunicera ut vad man har att erbjuda som kan vara av värde för kunder. 

PR är det man gör för att skapa godwill för en person eller ett företag. Det handlar även om att kunna hantera det flöde av information som finns mellan ett företag och en intressent. 

Digital marknadsföring

Det har blivit allt mer vanligt att man använder sig av digital marknadsföring numera. Detta då internet har öppnat upp många olika möjligheter. Man kan nå ut till många fler målgrupper på detta sätt. Digital marknadsföring går till på lika olika sätt, men sker alltid online. Det kan vara en god idé att satsa på ordentlig webbdesign och att synas på sociala medier. Många svenska casinon har anammat just detta. 

Reklam och marknadsföring på sociala medier

Kommunikation, reklam och marknadsföring är något man kan nyttja i olika sociala medier. Det finns många olika kanaler i dag så som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, bloggar och många fler. Genom att vara aktiv på detta sätt så bygger och vårdar man en relation som är både långvarig och givande med personer, kunder, andra företag och även sina egna medarbetare.